Gam-Jensen.dk: Discus i Danmark
 symphysodon discus - en side om akvariets konge og mest sagnomspundne fisk

Besøg Tropefisk - alt til den kræsne akvarist...

 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 genveje: Test af varmelegemer | Artikler | Vejledninger | Debatfora | Køb & salg | NYHEDSBREV
 Forsiden
- Om mig | Akvarier
- Kontaktinformation
- Gode links | Søg

 Forbrugertests
- Varmelegemer

 Artikler
- Indkøb
- Dyre discus
- Prydakvariet
- Trives dine discus
- Opdræt (1) | (2)
- Sygdom
- Centralfilter (1) | (2)
- Biologisk filtrering

- Optimal pH-værdi
- Fisk eller ferie?
- Når du flytter

 Vejledninger
- Gode råd
- Factsheet
- Foder og fodring
- Opskrifter
- Filtrering
- Vandværdier
- Mild varmekur
- Hård varmekur
- Saltkur

- Medicinering
- Journal
- Billig pH-sænker
- Leksikon (Q&A)

 Discus-galleri
- Databasen
- Still-billeder
- Videoklip


 Spørg bare løs
- Debatten
- Discusklubbens debat


 Min salgsliste
- Ønskelisten
NY
- Køb, salg og bytte


Forbrugertest af varmelegemer
udgave 1, offentliggjort 21-01-2003

De findes når du skal købe bil, køleskab, højtryksrenser, vaskemaskine, vugger, mobiltelefoner og masser af andre produkter - men indtil nu har vi akvarister savnet tests, der kan fortælle os hvilke produkter der fungerer godt og hvilke der ikke gør. Det var baggrunden da jeg satte mig for at teste en række produkter til vores akvarier, hvoraf varmelegemer er den første.
 
termostatvarmer.jpg

AkvaStabil

Climate

Compact

Jäger

Via Aqua

Visitherm

 

 

 

 


 
Sådan er deltagerne valgt
Testens deltagere er valgt ud fra to kriterier; dels at de skulle kunne købes på og via danske  internetforretninger eller i detailhandlen og dels at det skulle være fabrikater, der er almindelige i handelen i Danmark. Der er altså taget hensyn til produkternes tilgængelighed.

Ingen af de deltagende produkter er valgt ud fra bidrag fra producenten, importøren eller forhandleren. En stor tak skal dog lyde til alle producenter, distributører og forhandlere for velvilligt at stille udstyret til rådighed for denne test (se links i selve testen).

Testresultater
I testen er langt de fleste resultater selvforklarende. Klik på overskriften udfor selve vurderingen for en mere detaljeret forklaring.

Jägers varmelegeme klarer sig suverænt bedst når vi kigger på kvaliteten af sugekopper, mens Compact klart dumper når der drejer sig om indstilling - der er nemlig ingen temperaturskala, hvilket er fuldstændig uhørt for et varmelegeme i dag. Via Aqua (stål) topper når det handler om netop indstilling af temperaturen, da det foregår nemt via den eksterne boks.

Et blik på den tid, det tager at opvarme 100 liter vand 5
º, viser også  enorme forskelle; fra godt 6 timer (Via Aqua) (glas) til knap 10 timer (Compact). Det giver en idé om, hvor forskellig en varmeafgivelse - og dermed energiudnyttelse - de forskellige varmelegemer kan præstere.

Den beregnede driftspris såvel som energiindekset er beregnet og vurderet ud fra flere parametre, såsom målt el-forbrug, og opvarmningstiden til +5º. Målingerne er lavet tre gange (hver med tre kalibrerede digital- og analoge termometre) for at sikre mod fejlmålinger og -beregninger. I energiindekset viser AkvaStabil og Via Aqua (glas) sig som vindere, mens bundskraberen er Compact, Via Aqua (stål) og Visitherm.

Kigger vi på brugsanvisningerne, ser feltet broget ud. Bedst klarer Akva-Stabil, Jäger, Project Climate og Visitherm sig, der alle har dansk brugsanvisning. Compact har kun engelsk, mens der til Via Aqua slet ikke medfølger brugsanvisning. Importøren oplyser dog, at danske brugsanvisninger er under udarbejdelse.

En overordnet vurdering af varmelegemernes kvalitet kan ses i 'plusser' og 'minusser'. På trods af, at disse ikke tæller med i de samlede pointtal, giver det en subjektiv indikation af varmelegemet og er derfor værd at bemærke.

Alle karakterer er i skemaet markeret med grøn farve. Karaktererne regnes til slut sammen og heraf kommer det samlede pointtal. Den samlede vurdering i efterfølgende felt opstår som en kombination af ovenstående samt det generelle helhedsindtryk.
Sådan blev der testet
Testen forløb over tre måneder. Samtlige testede varmelegemer (undtaget Akva-Stabils der var på 2x50 watt med en skønsmæssig korrigering på -10%) var på 100 watt og de blev alle testet i 100 liters akvarier under præcis de samme forudsætninger, i samme rum og med identiske cirkulationspumper.

Varmelegemerne var ved testens begyndelse i ubrudt emballage og blev behandlet efter forskrifterne i den tilhørende brugsanvisning for så vidt angår indstilling, ibrugtagning og placering.

Starttemperaturen i samtlige akvarier var 21 grader og termostaten på varmelegemerne blev sat til 26 grader, altså skulle varmelegemet hæve temperaturen 5 grader over rumtemperaturen.

Samtlige temperaturer er målt med et digitalt termometer og to analoge termometre, der alle er kalibreret til 25
º celsius.

Sådan vurderes der
De øverste otte linjer i testen består udelukkende af faktabokse der angiver varmelegemets muligheder og begrænsninger - alle efter oplysning fra betjeningsvejledningen eller efter producentens anbefalinger. Et 'Ja' giver et point mens et 'Nej' giver nul point.

Testens efterfølgende linjer er målinger og vurderinger med almindelig karaktergivning på 1-5 skalaen. Ud for enkelte testområder er benyttet pile (
é, è eller ê) til at angive vurderingen ud fra følgende kriterier:
 
5 Absolut over gennemsnittet
4 Over gennemsnittet
3 Middel
2 Under gennemsnittet
1 Absolut under gennemsnittet

Uddybende forklaring
Klik på overskriften i det enkelte testpunkt for at få vist en uddybende forklaring omkring vurderingsparametrene. Har du spørgsmål eller kommentarer, er du meget velkommen til at skrive direkte til mig eller allerhelst gøre det i debatten, så andre også får glæde af det.

Se testresultaterne i nyt vindue...
(fylder 100 kb; siden kan tage lidt tid at indlæse)